Гаранционни Условия

1. Срок на гаранцията – 6 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията не се отнася за аксесоарите към телефона / панели,  мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел…и т.н/, фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я обновява.
3. Гаранцията е поименна.
4. Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

– Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI номер на телефона.

– Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица или други външни въздействия в противоречие с изискванията.

Независимо от търговската гаранция правата на потребителите се съблюдават съгласно ЗЗП. Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата.

Адрес за връщане при рекламация: гр. София, бул. Мадрид 17